Blood Groups
Name ADDRESS Phone no BG
Shiv Kumar Kothari 12, L.M.Mukherjee Lane 9331863356 B (+)
Yash Kothari 12, L.M.Mukherjee Lane 9339810206 B (+)
Giriraj Kothari 12, L.M.Mukherjee Lane 9339734665 O (-)
Madan Mohan Kothari 12, L.M.Mukherjee Lane 9830145836 O (-)
Piyush Kothari 12, L.M.Mukherjee Lane 9339810206 O (+)
V.N. Kothari 13, L.M.Mukherjee Lane 9830020070 O (+)
Sreeballav Kothari 35A, Darpanarayan Tagore St. 6th floor 9830413770 AB (+)
Saroj Devi Kothari 15A, Ramesh Mitter Road 2474 9790 AB (+)
Ranu Kothari 15A, Ramesh Mitter Road 9836179273 O (+)
D D Kothari 15A, Ramesh Mitter Road. 9831780660 A (+)
Hari Ballav Kothari 15B, Kalakar Street 22750689 B (+)
Nawaratan Kothari 17/3, D N Tagore Street. 9831573456 A (+)
Rishi Kothari 17/3, Darpnarayan Tagore Street 9331818903 B (+)
Sharada Kothari 17/3, Darpo Narayan Street 25593752 B (+)
Ramnarayan Kothari 179 A/1A, Manicktala Main Rd 9331125421 B (+)
Deo Krishna Kothari 19, K.K.Tagore Street 30601134 B (+)
Megha Kothari 191, M.G. Road 22731772 A (+)
Chanda Kothari 191, M.G. Road 22731772 A (+)
Puja Kothari 191, M.G. Road 22731772 O (+)
Raj Kumar Kothari 191, M.G. Road 22731772 O (+)
Bibek Kothari 191, M.G. Road 9830164440 B (+)
Badri Das Kothari 2, Ratan Sarkar Garden Street 9883339964 B (+)
Shyam Sundar Kothari 2, Ratan Sarkar Garden Street 9831438744 B (+)
Aniruddha Kothari 2, Ratan Sarkar Garden Street. 9339436368 A (+)
Giridha Kothari 20, Ratan Sarkar Garden Street. 9331880999 A (+)
Rajesh Kothari 201/B, M.G.Road 9831218123 O (+)
Sanjay Kumar Kothari 201/B, M.G.Road 9830160984 B (+)
Rita Kothari 202,Jessore Rd, BL-B, FL-7, Shyam Lake Garden 25742327 O (+)
Brij Lal Kothari 23, Maharashi Debendra Road 22748372 B (+)
Bobita Kothari 24, Adri Banstolla Goli 9830446622 B (+)
Prem Chand Kothari 24, Adri Banstolla Goli 9830446622 B (+)
Ramesh Kumar Kothari 26, P.K.Tagore Street 9339443005 O (+)
Kusum Kothari 26, P.K.Tagore Street 25303257 O (+)
Priyanka Kothari 26, P.K.Tagore Street 9883291535 O (+)
Suresh Kumar Kothari 26, P.K.Tagore Street 9883291535 B (+)
Ganesh Kumar Kothari 26, P.K.Tagore Street 9339485302 B (+)
B Das Kothari 262A, Block-A, Bangur Avenue 9831774865 A (+)
Monmohan Kothari 29, Strand Road 983119435 B (+)
Sree Gopal Kothari 32B, Barbourne Road 9831302095 O (+)
Manik Chand Kothari 34B, Motilal Basak Lane 9903246414 O (-)
Shibani Kothari 4 Bhupen Bose Avenue  9331261088 A (+)
Varsha Kothari 4 Bhupen Bose Avenue  9331261088 A (+)
Asish Kothari 4 Bhupen Bose Avenue  9331261088 A (+)
Mega Kothari 4 Bhupen Bose Avenue  9331261088 A (+)
B N Kothari 4 Bhupen Bose Avenue  9331261088 A (+)
Shilpa Kothari 4, Bupendra Bose 9331261088 AB (+)
Vijaya Kothari 4, Bupendra Bose 9331261088 AB (-)
Sohan Devi Kothari 4, Bupendra Bose 9331261088 O (+)
Brij Gopal Kothari 40, Dumdum Road 25293961 O (-)
Sharda Kothari 40, DumDum Road 25293961 O (+)
Navin Kothari 40, DumDum Road 9831022946 O (+)
Manisha Kothari 46, Cotton Street 30681719 AB (+)
Manju Kothari 46, Cotton Street 9830797021 B (+)
Hiralal Kothari 462/C, Rabindra Sarani 9830963424 O (+)
Mukta Kothari 462/C, Rabindra Sarani 9831425958 O (+)
Kishan Lal Kothari 462/C, Rabindra Sarani 9883057715 O (+)
Rashmi Kothari 462/C, Rabindra Sarani 9836167289 O (+)
Asish Kothari 462/C, Rabindra Sarani 9903739349 O (+)
Kamala Devi Kothari 462/C, Rabindra Sarani 25309258 B (+)
G.Shyam Kothari 462/C, Rabindra Sarani 9831937909 B (+)
Devensh Kothari 462/C, Rabindra Sarani 9883057715 B (+)
B.K. Kothari 46A, Chakberia Road 24867912 O (+)
Sourabh Kothari 46A, Chakberia Road 24867912 B (+)
Nilkunj Kothari 46B, Chakraberia Road 9883295046 B (+)
Suchita Kothari 50A, Ballygunge Place 24602031 B (+)
Shagun Kothari 50A, Ballygunge Place 24602031 B (+)
Nandkishor Kothari 519, Sree Apartment, G.T Road 9831125740 B (-)
Sree Ratan Kothari 55, Ezra Street 22352352 O (+)
Anju Kothari 6/1, Banstola Road 9831707285 B (+)
Shakti Narayan Kothari 6/1, Banstola Street 9831110081 O (+)
Sushil Kothari 6/1, Banstola Street 9830081432 O (+)
Rekha Kothari 6/1, Banstola Street 9339197949 O (+)
Govind Das Kothari 64, Ratan Sarkar Garden St 9433166549 O (+)
Brij Mohan Kothari 64, Ratan Sarkar Garden St 9903118407 O (+)
Sree Kumar Kothari 64, Ratan Sarkar Garden Street 9903504524 B (+)
Abhishek Kothari 64, Ratan Sarkar Garden Street 9831201056 B (+)
Bharti Kothari 645, Block-O, New Alipore 9830037386 O (+)
Rajesh Kothari 645, Block-O, New Alipore 9830037386 O (+)
Raj Kumar Kothari 7, Canning Street 9830034002 O (+)
Sreekumar Kothari 7, Pollock Street 9831680000 O (+)
Mangturam Kothari 70, Nalini Seth Road 22740108 B (+)
Tulsi Kothari 70, Nalini Seth Road 22740108 B (+)
Madan Mohan Kothari 73, Ballygunge Place 9831013926 B (+)
Ratan Lal Kothari 8, Baburam Ghosh Road 24217911 O (+)
Puspa Kothari 89/251/1, Bangur Park 9330944639 O (+)
Yogesh Kumar Kothari 89/251/1, Bangur Park 9339765824 O (+)
Narayan Das Kothari 94, Salkia School Road 9939651971 A (+)
Leela Devi Kothari AJ-98, Salt Lake 9339766521 AB (+)
Rashi Kothari AJ-98, Salt Lake 9339766521 O (+)
Nisha Kothari AJ-98, Salt Lake 9339766521 B (+)
Murlidhar Kothari AJ-98, Salt Lake 9339766521 B (+)
Basant Kothari BE-64, Sector-1, Salt Lake 9830022841 B (+)
Kamal Kumar Kothari BG-99, Rabindra Pally, Krishnapur 9830210684 O (+)
Ram Gopal Kothari C/o Ganesh Stores, Habra  9333769797 O (+)
Suresh Ch. Kothari CA-5/11A, Deshbandhu Nagar 9830499035 AB (+)
Kiran Kothari CA-5/11A, Deshbandhu Nagar 9830499035 O (+)
Gita Devi Kothari E/B-9 Babhuhati Main Road 25763583 O (+)
Sree Lal Kothari E/B-9 Babhuhati Main Road 25763583 O (+)
Ramesh Kothari P-10, Debendra Dutta Lane 22742302 / 9331062780 O (+)
Giriraj Kothari P-230, CIT Road, SCH-VI-M 9331029787 AB (+)
Naresh Kothari P-230, CIT Road, SCH-VI-M 9831028003 A (+)
Sunanda Kothari P-230, CIT Road, SCH-VI-M 9331029787 O (+)
Karan Kothari P-230, CIT Road, SCH-VI-M 9831320566 O (+)
Girija Kothari P-230, CIT Road, SCH-VI-M 23207378 B (+)

 

 
 Copyright © 2008 Shree Kothari Bhaipa Panchayat